Ubezpieczenia

Idea ubezpieczenia na życie i mienia istnieje od tysiącleci. Handlarze w starożytności umawiali się między sobą, że będą symetrycznie dzielić się spłacaniem szkód, które mogły nawiedzić ich transporty na długich i pełnych niebezpieczeństw drogach- zobacz- http://www.tueuropa.pl Podobne umowy zaczęto tworzyć w